Let op, geld lenen kost ook geld.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Hoe kan ik mijn huidig beschikbaar bedrag raadplegen?
  Je kan jouw beschikbaar saldo opvragen:

 • Hoe kan ik het gebruikte bedrag van mijn Buy Way Line/kredietkaart terugbetalen?
  Wanneer je een bedrag verschuldigd bent op je kredietopening, ontvang je een maandelijks overzicht per post of per e-mail (naargelang de gekozen optie; deze kan je eveneens altijd terugvinden op je Homebanking-account > Mijn maandelijkse overzichten). Alle nodige gegevens worden vermeld op dit document.

  Je beschikt vervolgens over twee mogelijkheden om het verschuldigde bedrag terug te betalen:

  • Terugbetaling via overschrijving: Je kan alle nodige gegevens terugvinden op jouw maandelijks overzicht.

  • Terugbetaling via domiciliëring : Indien je via domiciliëring wenst terug te betalen, zal jouw bankrekening op de vervaldatum automatisch gedebiteerd worden overeenkomstig hetgeen vermeld is in jouw kredietcontract en binnen de limiet van het verschuldigde bedrag (onder voorbehoud van een toereikend beschikbaar bedrag op je bankrekening). Je kan op elk moment bijkomende overschrijvingen uitvoeren.
 • Hoe mijn maandelijkse overzicht lezen?
  Wij helpen je de verschillende rubrieken op het maandelijkse overzicht te begrijpen.
  Ontdek ze in de video hieronder.

 • Ik heb een saldo in mijn voordeel. Hoe kan ik de terugbetaling aanvragen?
  Je beschikt over meerdere mogelijkheden om de terugbetaling aan te vragen van een saldo in jouw voordeel:

  • Via ons contactformulier door hier te klikken;
  • Per telefoon op het nummer 02 320 25 98, van maandag t.e.m. vrijdag, van 8.30u tot 17u;
  • Per post (adres: Boudewijnlaan 29 bus 2, 1000 Brussel).

  Indien je ondertussen veranderd bent van bankrekening, dien je ons een kopie van je bankkaart en je identiteitskaart op te sturen.
 • Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens aanpassen (adres, bankrekening, enz.)?
  Indien jouw persoonlijke gegevens niet correct zijn, herinneren wij je eraan dat je, overeenkomstig de algemene voorwaarden van je kredietcontract, verplicht bent om ons hiervan onmiddellijk en schriftelijk te informeren. Gelieve de nodige bewijsstukken bij je schrijven toe te voegen.

  • Adreswijziging: een bewijs van het gemeentehuis of een energiefactuur;
  • Verandering bankrekening: een kopie van de voor -en achterkant van je nieuwe bankkaart en van je identiteitskaart.

  Je kan een wijziging aanvragen en ons deze documenten opsturen:

  • Door ons online contactformulier in te invullen en de nodige bewijsstukken in bijlage toe te voegen.
  • Per post :
   Buy Way Personal Finance
   Boudewijnlaan 29 bus 2
   1000 Brussel
   Belgique
 • Hoe kan ik mijn Buy Way-kredietopening afsluiten?
  De opzegging van je kredietopening van onbepaalde duur, zoals je Buy Way Line of je kredietkaart (uitgezonderd Prepaid), moet altijd schriftelijk gebeuren, overeenkomstig de algemene voorwaarden van je contract in het artikel VII.98 § 1 van het Wetboek Economisch Recht.

  De opzegging moet ons gecommuniceerd worden per brief (Buy Way Personal Finance, Boudewijnlaan 29 bus 2, 1000 Brussel), of via ons online contactformulier met vermelding van je naam, voornaam en dossiernummer dat zich op je maandelijkse overzicht bevindt of op alle brieven of e-mails die je van Buy Way ontvangt. Enkel de ondertekenaar van een krediet kan de overeenkomst opzeggen.

  Je kan op elk moment en zonder kosten je contract beëindigen mits een opzegtermijn van één maand. Elke opzegaanvraag is echter definitief en je kredietopening zal geblokkeerd worden wanneer Buy Way jouw brief heeft ontvangen. Indien je je nadien zou bedenken, zal je een nieuwe kredietaanvraag moeten doen.

  De eerste dag van de eerstvolgende maand na de ontvangst van jouw aanvraag begint je opzegtermijn te lopen. Als we je opzegbrief bijvoorbeeld ontvangen op 2 april 2024, eindigt je opzeg op 31 mei 2019. Aan het einde van die periode zal het volledige verschuldigd bedrag terugbetaald moeten geweest zijn om je krediet af te sluiten. Als dit niet het geval is wordt de totale schuld opeisbaar en word je bovendien geregistreerd bij het negatieve luik van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België (niet van toepassing op schulden van minder dan 25 EUR).

  Ja kan jouw saldo telefonisch opvragen door één van onze medewerkers op te bellen of op je maandelijks overzicht terugvinden, of deze raadplegen op je Homebanking of Buy Way Mobile.*

  * Huidig beschikbaar bedrag onder voorbehoud van eventuele contractuele kosten en intresten die blijven lopen tot de volledige aanzuivering van het saldo, van eventuele transacties die nog moeten worden geboekt of van lopende domiciliëringsopdrachten.
 • Hoe kan ik de verzekering opzeggen die verbonden is aan mijn kredietopening of mijn verkoop op afbetaling?
  Je hebt het recht om uw aansluiting aan de verzekering te annuleren binnen een termijn van één maand, te beginnen vanaf de datum van inschrijving. Bij een aansluiting per telefoon begint de termijn een maand na de ontvangst van de aansluitingsbevestiging en algemene voorwaarden te lopen.

  Bovendien kan je op elk moment je verzekering opzeggen door ons op de hoogte te brengen via aangetekende brief, rekening houdend met een opzegtermijn van één maand.
 • Wens je een bewijs van afsluiting/opzegging van je dossier?
  Na aanvaarding en behandeling van je opzeggingsaanvraag wordt jou een bevestigingsbrief thuis opgestuurd.
  Om een duplicaat te ontvangen kan je ons contacteren via ons contactformulier of door één van onze medewerkers te bellen op het nummer 02 320 25 98, van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30u tot 17u.
 • Mijn kaart werd gestolen of ik heb ze verloren. Wat nu?
  In geval van verlies of diefstal van je Buy Way-kaart moet je volgende stappen volgen om misbruik of fraude te voorkomen:

  • Laat je kaart onmiddellijk blokkeren.
   Ja kan 24/24u en 7/7d terecht op het nummer 02 320 25 95.
  • Ga naar een lokaal politiebureau om er het verlies van je Buy Way-kaart aan te geven. In geval van frauduleus gebruik zal je naar het proces-verbaal van jouw aangifte worden gevraagd.

  We raden je ook aan nauwkeurig je maandelijkse overzichten te controleren. Zo kan je meteen elke frauduleuze transactie betwisten.
 • Wens je een transactie te betwisten?
  Gelieve ons een kopie van je klachtneerlegging bij de lokale politie over te maken, alsook een betwistingsbrief.

  Let op, indien jouw betwisting volgende handelaars betreft:
  PAYPAL, APPLE I-TUNES, SKYPE, GOOGLE, SONY ENTERTAINMENT NETWORK, FACEBOOK, AMAZON of VOORMAAR1EURO/FURNUR1EURO, vragen wij je om rechtstreeks contact op te nemen met hun klantendienst.

  PAYPAL
  Internet: https://www.paypal.com/be/webapps/helpcenter/helphub/home/

  APPLE I-TUNES
  Telefoon: 0800 998 46
  Internet: https://www.apple.com/benl/contact/

  SKYPE
  Internet: https://support.skype.com/en/faq/FA10384/why-has-my-credit-debit-card-been-charged-by-skype-when-i-haven-t-made-a-skype-purchase

  FACEBOOK
  Internet: https://www.facebook.com/receipt/?v=1

  PLAYSTATION (SONY)
  Internet: https://www.playstation.com/nl-be/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/unauthorised-transactions-and-compromised-account/

  GOOGLE
  Internet: https://www.google.be/support

  AMAZON
  Internet/annulatie Amazon Prime: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_gw_m_b_he/260-9291201-1683321?ie=UTF8&nodeId=504874

  VOORMAAR1EURO / FURNUR1EURO
  Internet:
  NL: https://www.voormaar1euro.com/cm/contact/
  DE: https://www.furnur1euro.com/cm/kontaktieren-sie-uns/


  In het geval deze handelaars je geen oplossing kunnen bieden, verzoeken wij je contact op te nemen met Buy Way Personal Finance. Gelieve ons dan een bewijs van contact met de betrokken handelaar over te maken, alsook een kopie van de klachtneerlegging bij je lokale politie en een betwistingsbrief.

  "Gratis" staaltjes

  Ben je ingegaan op een aanbod voor "gratis" staaltjes voor schoonheids- of afslankproducten met de belofte dat je enkel verzendingskosten moest betalen?
  Jammer genoeg voorzien de algemene voorwaarden van de handelaar dat hij het recht heeft om je bijkomende producten toe te sturen en aan te rekenen.

  Wat kan je doen?

  Je kan deze transacties jammer genoeg niet betwisten via Buy Way Personal Finance omdat wij deze bedragen niet kunnen verhalen op de handelaar daar je zelf een contract met een stilzwijgende verlenging bent aangegaan.

  Voor eventuele klachten of betwistingen, gelieve je rechtstreeks tot de handelaar te richten.
 • Ombudsman
  Heeft Buy Way je een schriftelijk antwoord bezorgd op jouw klacht, maar bekom je hiermee geen voldoening?
  In functie van je probleem kan je via de onderstaande contactgegevens de Ombudsman van de betrokken sector contacteren.

  Vergeet niet tijdens je contact met de Ombudsman om je Buy Way-dossiernummer te vermelden.

  Ombudsfin - Ombudsdienst voor financiële geschillen

  North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
  1000 Brussel
  Tel: +3225457770
  E-mail: ombudsman@Ombudsfin.be
  Website: https://www.ombudsfin.be

  Ombudsman Verzekeringen

  de Meeûssquare 35
  1000 Brussel
  Tel: +3225475871
  E-mail: info@ombudsman-insurance.be
  Website: www.ombudsman-insurance.be/nl/
 • Waarom werd er 0,01 EUR aangerekend op mijn bankrekening?
  Om te controleren of je domiciliëringsmandaat correct tot stand gekomen is, werd deze eenmalige aanrekening van 0,01 EUR uitgevoerd door Buy Way binnen vijf werkdagen na je eerste transactie (op voorwaarde dat de eerste transactie plaatsgevonden heeft binnen de 2 werkdagen volgende op de krediettoekenning).

  Dit bedrag zal in aanmerking worden genomen en zal bij de volgende betalingstermijn afgehouden worden van het verschuldigde saldo van het desbetreffend dossier.
 • Ik heb een sms-notificatie gekregen i.v.m. een transactie in een vreemde valuta
  Heb je een sms ontvangen betreffende een transactie uitgevoerd in een vreemde valuta?

  Als je onlangs een aankoop hebt gedaan met je Buy Way Mastercard®, is deze sms waarschijnlijk afkomstig van Buy Way.

  Je ontvangt alleen een sms-bericht van ons als er een transactie werd uitgevoerd in een vreemde valuta uit de Europese Economische Ruimte. Het belangrijkste doel van deze aanvullende informatie is je te informeren over de wisselkoers, in euro (EUR), die op je transactie wordt toegepast op basis van de huidige koers van de Europese Centrale Bank (ECB) en de contractuele koers. Het exacte bedrag van de transactie wordt op je volgende maandelijkse overzicht vermeld.


  Van welke nummers kan je hieromtrent een sms-bericht ontvangen?

  Afhankelijk van je telefoonnummer varieert het nummer van de afzender. Hieronder vind je een lijst:

  • 8692
  • 8686
  • 8128
  • 64111
  • +336 44 63 15 15


  Welke zijn de betroffen transacties en geografische regio's?

  Je krijgt een sms-notificatie indien je een transactie uitvoert in een vreemde valuta uit de volgende landen:

  • Bulgarije (LEV)
  • Tsjechië (CZK)
  • Denemarken (DKK)
  • Hongarije (HUF)
  • IJsland (ISK)
  • Liechtenstein (CHF)
  • Noorwegen (NOK)
  • Polen (PLN)
  • Roemenië (RON)
  • Zweden (SEK)


  Belangrijk

  Het is echter belangrijk om voorzichtig te blijven. Buy Way zal je nooit vragen om gevoelige en vertrouwelijke gegevens zoals je kaartgegevens door te spelen. Controleer altijd nauwlettend de afzender van de sms.

  Heb je een twijfel over de afzender van het bericht? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst om de identiteit van de afzender te bevestigen en geef in geen geval gevoelige en/of vertrouwelijke gegevens door over je kaart of dossier.
 • Mijn identiteitsdocument is gestolen of verloren. Wat nu?
  Ben je jouw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen? Bel gratis naar +32 2 518 2123 (of 00800 2123 2123) en blokkeer je document.

  Na de verificatie van je identiteit, wordt je identiteitsdocument geblokkeerd en wordt het nieuwe statuut ervan (= verloren/gestolen) raadpleegbaar op de website CHECKDOC. Deze officiële website, beheerd door de overheid, wordt door banken en andere instanties of administraties gebruikt om na te gaan of een identiteitsdocument aangegeven werd als gestolen, verloren, verstreken of ongeldig. Dankzij DOCSTOP en Checkdoc worden risico's gelinkt aan een frauduleus gebruik van je gecompromitteerde documenten beperkt.

  Je kan vervolgens contact opnemen met een politiebureau en/of je gemeentebestuur. Meer informatie vind je HIER.

  WAARSCHUWING: DOCSTOP KAN ALLEEN WORDEN GEBRUIKT OM BELGISCHE IDENTITEITSDOCUMENTEN TE BLOKKEREN.

  Diefstal of verlies van een identiteitsdocument in de handen van een kwaadwillende persoon kan leiden tot het gebruik van de persoonlijke gegevens die het document bevat, met name in het kader van een poging om een kredietcontract af te sluiten. Blijf dus alert en stel de politie en Buy Way op de hoogte als je het slachtoffer bent geworden van een poging tot fraude voor een dossier bij ons bedrijf.
Geen antwoord gevonden op je vraag? CONTACTEER ONS